Belediye Meclis Gündemi

 Çubuk Belediye Meclisi 11. Dönem  7. Olağan  TEMMUZ ayı Toplantısı 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. Maddeleri gereğince 01.07.2019 PAZARTESİ   günü saat 17.30’da i gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Meclisi toplantı salonunda toplantılarına başladı.

                       
 
GÜNDEM       :  
 
   
1 Açılış Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
Geçen Toplantı Tutanak Özetlerinin görüşülmesi.    
2 Başkanlık Yazısı Şartlı Nakdi Yardım hk.    
3 Başkanlık Yazısı Eksik katlı bina yapma şartları    
4 Başkanlık Yazısı Kırsal yerleşme alanları ve kırsal yerleşme alanı dışında (iskan dışı)kalan alanlarda tarım ve hayvancılık hk.    
5 Başkanlık Yazısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çubuk Belediyesi arasında SULH yapılması ve buna istinaden SULHNAME hazırlanması hk.    
6 Bayındırlık ve İmar                   Komisyonu Raporu İlçemiz Merkez Yedi Mahalle 6.Etaba yapılan  itirazların değerlendirilmesi    
7 Bayındırlık ve İmar                   Komisyonu Raporu İlçemiz Merkez Yedi Mahalle 7.Etaba yapılan itirazların değerlendirilmesi    
8 Bayındırlık ve İmar                   Komisyonu Raporu İlçemiz Y.Beyazıt mah.ikiye bölünmesi konusunun görüşülmesi    
9 Sağlık Çevre Kom.Rp.
İlçemizde ASM merkezleri hk.    
10 Gençlik, Eğitim ve Spor Komisyonu Raporu İlçemizde kurumlar arsası futbol turnuvaları düzenlenmesi    
11 Sosyal İşler Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu Rapr. İlçemizde toplu organizasyonların yapılması hk.    
12 Sosyal İşler Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu Rapr. İlçemizde evi yanarak  mağduriyet yaşayan vatandaşın durumunun değrl.    
13 İnsan Hakları ve 
Halkla İlişkiler Kom.Rp. İlçemizdeki çocuk işçilerin durumunun arşt.hk.    
14 Tarım Hayvancılık –ARGE  Komisyonu Raporu İlçemizde faaliyet gösteren büyükbaş hayvan üreticilerinin sorunlarının arşt.    
15 Emlak İstimlâk Altyapı Yeni Yerleşimler Kom.Rpr. İlçemiz Yazır Mahallesinin altyapı sorunlarının araştırılması hk.    
16 Kültür ve Turizm Komisyon Raporu İlçemizde bulunan mesire alanlarının eksikliklerinin arşt.    
17 Esnaf sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Kom.Rap. İlçemizde faaliyet gösteren restoran ve lokanta işletmelerinin  sorunlarının arşt.  
 

cubuksesi.com sitesinden 28.02.2020 tarihinde yazdırılmıştır.